Besiktning

Vår verksamhet består till stor del av besiktningar av olika slag. Vi utför besiktningsuppdrag i form av normbesiktningar; revision - leveransbesiktningar och entreprenadsbesiktningar.