Upphandling

Att göra upphandlingar inom områden som inte ingår företagets kärnkompetens kan vara komplicerat. Därför finns vi tillhands och är behjälpliga med granskning av anbud samt värdering av vald systemlösning. Allt detta görs för att ni som kund ska uppnå en så optimal systemlösning som möjligt.