Vi jobbar på BSB AB:

Thomas Bladh, Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler, gassläcksystem, vattendimma

Mob.tel: 070-237 62 31
E-mail: thomas.bladh@bsbab.eu

Östen Östrand, Behörig ingenjör brandlarm

Mob.tel: 070-513 38 80
E-mail: osten.ostrand@bsbab.eu

Kent Ekstrand, Behörig ingenjör brandlarmvattensprinkler, vattendimma

Mob.tel: 070-571 29 50
E-mail: kent@bsbab.eu

Mattias Zmuda, Behörig ingenjör brandlarm

Mob.tel: 073-055 46 00

E-mail: mattias.zmuda@bsbab.eu

Åsa Bladh, Administration/Ekonomiansvarig.

Mob.tel: 070-565 20 23
E-mail: asa.bladh@bsbab.eu