Granskning

Enligt gällande norm för vattensprinklersystem bör handlingar för detta granskas i projekteringstadiet.  Denna tjänst är något som vi på BSB AB erbjuder våra kunder. Eftersom vi är kunniga och behöriga ingenjörer inom andra brand och säkerhetsanordningar så kan vi granska handlingar som angår brandlarm, gassläcksystem och inbrottslarm.